Inn i Sjamanens verden

DIVERSE INFO VEDR. SJAMANSKOLEN

NB. LES INFO OM HVERT ENKELT KURS NEDE I TEKSTEN

    Sjamanskolen Tilbake til Urkraften ble startet opp høsten 2018.

Dette etter at vi i flere år har praktisert sjamanisme med egen praksis samt at vi har

holdt sporadiske sjamanistiske kurs i Bergen sentrum. Vi ønsket å spre det glade budskap

og bestemte oss for å dra rundt omkring i Sør-Norge for å dele av vår

sjamanistisk relaterte erfaring.

______

 

Ettersom dette konseptet nylig ble startet opp vil det ta

noe tid før vi kan tilby alle samlingene ganske så kjapt på flere forskjellige steder.

Dette fordi vi må holde flere grunnkurs samme sted for å få nok potensielle personer til

å komme på de videregående kursene. Dette fordi er kostbart å arrangere kurs/samlinger.

______

Hvis man ønsker å ta våre kurs raskest mulig må man belage seg på å reise

dit kursene arrangeres. Kursene vil alltid bli arrangert i nærheten av storbyer.

______

Der vi må avlyse kurs / eller har få deltakere pga liten interesse vil det ikke bli

arrangert videregående kurs eller satt opp grunnkurs samme sted / by på nytt

...naturlig nok (vi gjør ihvertfall ikke et nytt forsøk på lang lang tid). 

 ______

Alt vi går i pluss går direkte til vårt firma Skaperkraften AS.

Det går med til  generelle firmautgifter samt til all reisevirksomhet i forbindelse med erverving

av ny sjamanistisk kunnskap.

Vi er ofte på farten for å få ny kunnskap - dette er selvsagt enormt kostbart ettersom 

vi hele veien er to personer som henter kunnskapen i fra utlandet.

______

  

Ingenting av inntekts ervervelse  går i direkte lønn til oss.

Dette fordi vi begge elsker å holde på med dette og jobber 100 % i fra hjertet.

Dette er vår livsveg.

  

-

KUNNSKAPEN

Grunnen til at vi er bastante på at du må ta grunnkurset hos oss, Sacred Trust eller FSS (Foundation for Shamanic Studies) er at dette er noen av mange steder vi selv har fått en del av vår sjamanistiske erfaring i fra. Modellen når det gjelder de 4.første samlingene er i hovedtrekk hentet i fra begge steder. Vi har altså hentet lærdom fra begge steder og gjentatt kursene hos dem minimum 2 eller 3 ganger. Dette for å være helt sikker på at du skal få overført best mulig lærdom. Det skal nevnes at vi ikke kopierer opplegget deres men tar ut de elementene vi mener er viktige og tilfører elementer vi mener er viktig som ingen av dem har med i sine kurs. Dette er altså ikke noe vi har "diktet opp på gutte -eller jenterommet". Derfor er vi helt sikker på at du får godt utprøvde metoder som fungerer i praksis. Vi vet dette selvsagt også pga at vi har benyttet oss av alle disse metodene aktivt i vår "sjamanpraksis" over flere år.

På de 4 første samlingene (kursene) vil du lære og erfare det som kalles for "core-shamanism" på engelsk - "kjernesjamanisme" på norsk. Noen vil også feilaktig kalle den for verdenssjamanismen. Feil ettersom sjamanisme praktiseres forskjellig rundt omkring verden selvom all sjamanisme har en fellesnevner - som det å hente sine svar direkte fra Åndverden. Akkurat slik du vil finne igjen i Seidr (en norrøn metode som har mye likhet med sjamanisme). 

Innen vår retning som kalles for URKRAFTVEGEN blander vi litt fra forskjellige sjamanistisk relaterte retninger. Man gjøres oppmerksom på dette under beskrivelsen av de forskjellige workshopene / kursene / samlingene.

Viktig for deltaker å vite hvor metodene de lærer kommer i fra synes vi. Husk at dette kun er metoder. Din sjamanistiske praksis bør gjerne i tillegg bestå i å sitte i stillhet og å praktisere det du har lært.

Og husk at etter du har vært til behandling eller tatt kurs hos oss er du kun noen tastetrykk unna oss. Noe alle våre klienter og kursdeltakere har fått erfare.

NB. Det er kun de som har gått de 4 obligatoriske samlingene (samling 1, 2, 3 og 4. som får tilgang til å se kursene / workshopene som går under Urkraftvegen.

URKRAFTSIRKELEN 

Vi har en hemmelig Facebookgruppe for hver enkelt av samlingene / kursene - der kun deltakere på den aktuelle kurset legges til. I denne FB-gruppen legges det inn linker, tips, diskusjoner og annen info relatert til det spesifikke kurset. Hvis man ønsker lokale treff er også dette rett sted for å annonsere

dette. Vi ønsker at den sjamanistiske ild holdes levende av alle kursdeltakerne.

Som en kursdeltaker har uttalt vedr. en FB-gruppe : " Utrolig flott gruppe,

med mange supre tips, takk 🌼".  Så hold ilden levende - velkommen til å ta del i URKRAFTSIRKELEN !

Grunnkurs i Sjamanisme 

- alt starter med dette kurset

Lær deg det grunnleggende innen sjamanisme på dette kurset 

Grunnen til at vi er så bastante på at du må ta grunnkurset hos oss, Sacred Trust eller FSS (Foundation for Shamanic Studies) er at dette er noen av mange steder vi selv har fått en del av vår sjamanistiske lærdom i fra.

Alle kursdeltakere som har tatt grunnkurs andre steder sier at de var glad for å bli

"tvunget" til å ta grunnkurset hos oss fordi de andre sjamanistiske grunnkursene

eller videregående kurs de har tatt er er helt annerledes. Dette har vi hørt hele veien uten unntak. Våre videregående kurs bygger videre på byggesteinene du får på grunnkurset vårt. Alle får mulighet til å tromme på kurset ettersom vi har

med oss flere trommer til utlån.

Dette grunnkurset avholdes lørdag og søndag

Tidspunkt : Lør 10:00-18:00, Søn 10:00-17:15

Pris : 2.600,- 

Sted : Forskjellige steder i Sør-Norge

Antall deltakere : 12-18 personer (avhengig av sted) 

Språk : Norsk 

 Undervisning : : Von og Tom / Tilbake til Urkraften

Noe av det du vil erfare :

Dette kurset er perfekt for nybegynnere innen sjamanisme.

Du vil lære både teori og praksis. Sjamanismens historie, 

en grunnleggende forståelse av hva sjamanisme er, du vil dra på

trommereiser for å finne kraftdyr og andre hjelpere i Åndeverden.

Healingarbeid og spåing vil du også lære litt om (praksisarbeid)

Kurset er intenst og du vil lære og erfare mye i løpet av dagene.

Forkunnskap : Ingen - men det er viktig at du er åpen for at det finnes

                         mye mer enn det ditt blotte øye kan fange opp.

Man trenger ikke å ta dette kurset hvis man har tatt

grunnkurs hos Sacred Trust eller FSS (Foundation for

Shamanic Studies).

SAMLING / KURS 2020 

Trondheim : 27. - 28.juni AVLYST PGA KORONA

Bergen : 14. - 15. november

Kontakt oss vedr. Grunnkurs i Sjamanisme :

Samling 2

Sjamanistisk Ekstrahering 

Teorien :

Dette helgekurset avholdes fredag, lørdag og søndag

Tidspunkt : Fre 18:30 - 22:00, Lør 10:00-18:30, Søn 10:00-17:15

Pris : 3.000,- 

Sted : Forskjellige steder i Sør-Norge

Maks. antall deltakere : 12-18 personer (avhengig av sted) 

Språk : Norsk 

Undervisning : : Von og Tom / Tilbake til Urkraften

    På engelsk kalles metoden for "shamanic extraction work".

I sjamanistisk arbeid arbeider man bl.a. med sjelen og med energi.

Ved sjamanistisk ekstrahering jobber man med "feilplassert" energi.

Ingen energi er dårlig utifra et sjamanistisk perspektiv.

Hvis energi er feilplassert eller at det ikke er i samsvar med miljøet

(menneskekroppen /legemet ) vil det føre til sykdom.

Sjamanistisk ekstrahering er fjerning av "fordrevet" energi, oftest kalt for

inntrengningsenergier. Dette er energi som ikke tilhører kroppen og kan

derfor forårsake sykdom. Derfor blir den fjernet.

Noe av det du vil erfare :

              Kursdeltakerne vil bli lære flere metoder som fjerner uønskede og noen

ganger skadelige inntrengninger av energi i en klientens kropp.

Disse inntrengningene forårsaker gjerne en følelse av svakhet i kroppen,

,utilpasshet, energimangel, lokale smerter og sykdom. 

Alt er  avhengig av hvilken type inntrengning og hvor lenge denne

inntrengningen har vært i pasientens kropp. Disse "feilplasserte" energiene

kan fjernes ved å suge inntrengningene ut (en afrikansk metode) eller ved å

bruke hendene for å trekke disse uønskede energiene ut. På kurset utforsker

man i detalj hvordan man finner, identifiserer og fjerner disse tinntrengningene

på en måte som er trygg både for både utøver og klient.

           

                   Forkunnskap : Sjamanskolens samling 1 - Grunnkurs i Sjamanisme

                                                       - eller grunnkurs tatt hos Sacred Trust eller

                                                                        Foundation for Shamanic Studies (FSS)

             

SAMLING / KURS våren 2020 :

Oslo : 21. - 23. februar

Kontakt oss vedr.  Sjamanistisk Ekstrahering :

Samling 3

Sjelehenting 

Dette helgekurset avholdes fredag, lørdag og søndag

Tid : Fre 18:00 - 22:00, Lør 10:00-18:30, Søn 10:00-17:15

Pris : 3.000,- 

Sted : Forskjellige steder i Sør-Norge

Maks. antall deltakere : 12-18 personer (avhengig av sted) 

Språk : Norsk 

 Undervisning : : Von og Tom / Tilbake til Urkraften

Teorien :

FULLT !!! (venteliste)

                          Kursdeltakerne vil få dyptgående forståelse for konseptet og fenomenet

sjeletap og sjelegjenfinning Først diagnostisere sjeletap, finne og returnere

tapte sjelefragmenter. Integrasjon av sjelen etter sjeleinnføringen er

viktig.

           

                         Forkunnskap : Grunnkurs i Sjamanisme

                                                       - eller grunnkurs tatt hos Sacred Trust eller

                                                                        Foundation for Shamanic Studies (FSS)

                                                

             

                     

                       På engelsk kalles metoden for "Soul Retrieval".

Sjelehenting er en helt unik sjamanistisk helbredelsesmetode for

gjenvinning av helhet og balanse etter at traumer og sjokk

har fragmentert sjelen - dvs at sjelefragmenter er "mistet".  

Utøveren (sjamanen drar ut på sin sjamanistiske reise for å finne

tilbake de mistede sjelefragmentene til klienten. Deretter 

returnerer utøveren  disse fragmentene inn i kroppen til klienten.

Sjamaner ser sjelen som en kompleks enhet. Når sjeletap oppstår

som følge av traumatiske omstendigheter, blir det etterfulgt av

sykdommer av forskjellige slag - mentale eller fysiske.

Depresjon, immunforstyrrelser, problemer i relasjoner, lav selvtillit,

mangel på jording, dysfunksjonelle tanker og atferdsmønstre etc

Noe av det du vil erfare :

SAMLING /KURS VÅREN 2020 

Fredrikstad : 12. - 14. juni

Kontakt oss vedr.  Sjamanistisk sjelehenting :

Sjamanistisk sjeleføring - før og etter døden

Dette helgekurset avholdes fredag, lørdag og søndag

Tid : Fre 18:00 - 22:00, Lør 10:00-18:30, Søn 10:00-17:00

Pris : 3.000,- 

Sted : Forskjellige steder i Sør-Norge

Maks. antall deltakere : 10 -16 personer (avhengig av sted) 

Språk : Norsk 

 Undervisning : : Von og Tom / Tilbake til Urkraften

Teorien :

"Info kommer "

Noe av det du vil erfare :

"Info kommer "

                                      

                           Forkunnskap : Grunnkurs i Sjamanisme                                                                                                         - eller grunnkurs tatt hos Sacred Trust eller

                                                                        Foundation for Shamanic Studies (FSS)

                                                       

             

NESTE KURS :

Fredrikstad våren 2021 

Kontakt oss vedr.  sjeleføringskurset :

Samling 5

Sjamanistisk Empatisk ÅndeEkstrahering

Dette helgekurset avholdes fredag, lørdag og søndag

Tidspunkt : Fre 18:00 - 22:00, Lør 10:00-18:30, Søn 10:00-17:00

Pris : 3.000,- 

Sted : Forskjellige steder i Sør-Norge

Maks. antall deltakere : 12-18 personer (avhengig av sted) 

Språk : Norsk 

 Undervisning : : Von og Tom / Tilbake til Urkraften

Teorien :

"Info kommer "

Noe av det du vil erfare :

"Info kommer "

                                      

                       Forkunnskap : Grunnkurs i Sjamanisme      

                                                  - eller grunnkurs tatt hos Sacred Trust eller 

                                                            Foundation for Shamanic Studies (FSS)

                                                       

             

       

NESTE KURS :

Kontakt oss vedr.  Sjamananistisk Empatisk Ekstrahering :

3 or 4-DAY WORKSHOP

           Sjamanistisk Ekstrahering + Sjelehenting

 4 - DAGERS KURS

Hvis du har tatt "Grunnkurs i Sjamanisme" hos oss er du VELKOMMEN til å delta på

 4 - DAGERS KURS 

Ta kursene Sjelehenting og Sjamanistisk Ekstrahering samtidig !

                                                                                      Dato :  ?

Pris : ?

   Sted : ?  

Maks antall deltakere : 14 personer 

Språk : Norsk 

 Undervisning : : Von og Tom / Tilbake til Urkraften

Teorien :

Les info i kursene : Sjamanistisk ekstrahering og sjelehenting

Generell info :

                                                For å kunne delta på dette kurset trenger man

kun ha tatt "Grunnkurs i Sjamanisme" hos oss.
Dette kurset er et intensivt kurs over 4 dager og det
vil bli arrangert i naturskjønne omgivelser.

Det meste av undervisningen vil foregå inne men det vil også

bli avholdt seremoni ute etc Ved fint vær kan vi holde på en del ute.

Tidspunkt :

"Kommer "Du vil lære hvordan du utfører sjamanistisk ekstraheringsarbeid

og sjelehenting. Deltakere får også muligheten til å jobbe på det
personlige plan gjennom trommereiser og seremoni.

Det blir i tillegg til seremoni annet spennende.
 

           Urkraftvegen

 VEIEN VIDERE - AVANSERT SJAMANISME

OPPSTART : "kommer"

URKRAFTVEGEN - veien videre med avansert sjamanisme

UNIK SJAMANPRAKSIS I NORGE

                                           Dette er vegen for de som virkelig er interessert i å praktisere

                                            sjamanisme på et enda mer avansert nivå. Dette er ikke for alle.

                                   For å ta denne vegen må man ha tatt samling 1, 2 ,3 og 4 i SJAMANSKOLEN

samt at man må ha de rette personlige egenskapene som det

at man fungerer godt i grupper og at man er stabil mentalt.

Samlingene vil foregå over en helg, 5-dager og 1 uke.

Erfaringene/pensum er ikke helt ferdig bestemt enda men

mye er på plass.

Programmet inkl. bl.a. svettehytter, utesittinger, seremonier, ritualer,

 hvordan man fjerner energien som ligger i besettelser og forbannelser

samt mye annen sjamanistisk praksis tett bundet opp mot

Åndeverden og naturen.

Det vil også bli retreater med spesifiserte temaer.

Vi tar da inn mye kunnskap som vi har fått på mange av våre

sjamanistisk relaterte reiser. Vi oppdaterer vår kunnskap og

erfaring vedr. sjamanisme hele tiden.

Vi gleder oss til å dele mye av denne kunnskapen med deg. 

Vi ser for oss at vi starter opp med URKRAFTVEGEN i 2021/2022 

Det vil bli opprettet egen "hemmelig" webside som bare 

URKRAFTFOLKET (altså de som tar URKRAFTVEGEN) 

har tilgang til.

 

                               

 Forkunnskap : Sjamanskolen "Grunnkurs i Sjamanisme"

 - eller grunnkurs tatt hos Sacred Trust eller Foundation for Shamanic Studies (FSS)

 Sjamanskolen "Sjamanistisk ekstrahering"

 Sjamanskolen "Sjelehenting"

 Sjamanskolen "Sjamanistisk sjeleføring"

 

             

+47 900 61 597 / +47 466 54 889

© Photos Tom Engelbrecht and Von Engelbrecht    /   Webdesign : Tom Engelbrecht