top of page

Å LYTTE er trylleformularet


En kvinne som jobber som "frivillig" på et amerikansk sykehus beskjed

av noen sykepleiere at hun kunne gå å snakke med en eldre pasient.

"Vi har fortalte henne at hun ikke er så veldig syk, og at hun kan bli bedre

hvis hun tar medisinene sine. Men hun sitter bare på rommet sitt hele dagen

og gjentar "jeg vil bare dø, jeg vil bar dø".