top of page

Hvordan forstå andre
Gode relasjoner handler ofte om man forstår hverandre. Hvis man har en relasjon til en venn, familie, kjæreste, ekskjæreste, nabo eller kollega der man liker det andre

mennesket, men ikke forstår dets handlinger eller ord,

kan det i noen tilfeller skape indre uro.

Det er viktig å ikke dømme - for peker du mot noen med en finger - peker tre fingre tilbake på deg selv.

Aksept av de ulikheter man har er viktig. Men den største hemmelighet til å forstå andre er å sette seg inn i det andre menneskets situasjon. Da må man forsøke å se det i sin helhet med et åpent hjerte. Noen ganger kan man følge alle disse gyldne reglene og allikevel ikke klare å oppnå forståelse. Er du en hard kritiker mot deg selv, aksepterer du ikke dine følelser. eller føler du deg aldri god nok uansett hvor mye du forsøker kan det være lurt å vende fokuset innover. Når man ser seg selv og gir kjærlighet og aksept til den man er kan man nå inn til kilden som ånder bevissthet.

I den høyere bevissthet kan man se ting som de faktisk er og ikke som de ser ut til å være.

Forståelse begynner med å forstå seg selv. ❤️


Kategorier / Tema
bottom of page