DRØMMEARBEID - Å jobbe bevisst med drømmene

Det finnes flere teknikker for å oppleve drømmene du har om natta

enda sterkere. Det er en rekke generelle faktorer som påvirker hvor mye

drømming vi husker. En av disse er hvor ofte vi våkner i løpet av natten;

jo oftere vi våkner, dess mer drømmer huskes. Personer som er interessert

i drømmer husker også drømmer bedre enn andre, slik at motivasjon og

oppmerksomhet mot drømmelivet i seg selv påvirker erindringen av

drømmer, sier psykolog Roar Fosse som har tatt doktorgrad i temaet

drømming. Andre forhold som øker hukommelsen for drømmer er det å

være sensitiv, ukonvensjonell, kreativ, sårbar og å ha bekymringer og angst,

fortsetter drømmeeksperten.


Link vedr. youtube-klipp på norsk (NRK) om drømming :

http://youtu.be/UmCLwjPTWvk


Lucid dreaming

«Lucid dreaming» er et uttrykk for å få bevisste drømmer, en tilstand

hvor du er klar over at du drømmer uten at du våkner. Altså en klar

eller bevisst drøm.

"Noen opplever ofte klardrømmer, der de er like bevisst oppegående

som i våken tilstand. De kan da huske hendelser fra våken tilstand mens

de drømmer. De kan resonnere og planlegge, samt velge handlinger i

drømmen. Drømmer i en slik bevisst tilstand oppleves gjerne som

krystallklare og forbausende reelle. Rundt 20 prosent rapporterer å ha

slike bevisste øyeblikk i drømmene en gang i måneden, mens 50 til 75

prosent rapporterer å ha opplevd det en eller annen gang i livet.

Samtidig kan vi alle trene oss til å oppleve klarhet eller luciditet i

drømmer, sier psykolog Fosse.

Han sier videre at "for å oppnå klare drømmer gjelder det også å øve

seg på å reflektere over om man er våken eller ikke.

Folk som naturlig oppnår bevisst drømming rapporterer at de har

stusset over underlige aspekter i drømmen, som igjen har ført til

konklusjonen – jeg må drømme! De fleste teknikker for å trene seg

opp til bevisst drømming bygger på dette. Stephen Laberge, en pioner

i moderne forskning på bevisst drømming, har anbefalt metoder for vi i

våken tilstand med jevne mellomrom i løpet av dagen bør stoppe opp

og spørre oss spørsmålet; er jeg våken nå eller drømmer jeg?

Gjør man dette ofte og i noen dager, så kan dette gjøre oss mentalt

innstilt til å stille det samme spørsmålet når vi drømmer".

Psykolog Posse forklarer at hvis du for eksempel skriver i hånden «jeg

drømmer» og jevnlig ser på dette gjennom dagen når du stopper opp og

spør deg som du er våken eller drømmer, så vil du fort gjøre de samme i

en drøm – og vekke erkjennelsen av at du faktisk drømmer.

Psykologen mener bevisste drømmer kan ha en funksjon utover at det

er underholdende.


"Noen har foreslått at bevisst drømming kan brukes til å utvikle kognitive

og emosjonelle evner, og det kan være verdifullt for eksempel for vår

kreativitet. Enkelte klinikere har forsøkt å bruke bevisst drømming til

behandling av mareritt, med gode resultater for noen. Mennesker med