top of page

DRØMMEARBEID - Å jobbe bevisst med drømmene

Det finnes flere teknikker for å oppleve drømmene du har om natta

enda sterkere. Det er en rekke generelle faktorer som påvirker hvor mye

drømming vi husker. En av disse er hvor ofte vi våkner i løpet av natten;

jo oftere vi våkner, dess mer drømmer huskes. Personer som er interessert

i drømmer husker også drømmer bedre enn andre, slik at motivasjon og

oppmerksomhet mot drømmelivet i seg selv påvirker erindringen av

drømmer, sier psykolog Roar Fosse som har tatt doktorgrad i temaet

drømming. Andre forhold som øker hukommelsen for drømmer er det å

være sensitiv, ukonvensjonell, kreativ, sårbar og å ha bekymringer og angst,

fortsetter drømmeeksperten.


Link vedr. youtube-klipp på norsk (NRK) om drømming :


Lucid dreaming

«Lucid dreaming» er et uttrykk for å få bevisste drømmer, en tilstand

hvor du er klar over at du drømmer uten at du våkner. Altså en klar

eller bevisst drøm.

"Noen opplever ofte klardrømmer, der de er like bevisst oppegående

som i våken tilstand. De kan da huske hendelser fra våken tilstand mens

de drømmer. De kan resonnere og planlegge, samt velge handlinger i

drømmen. Drømmer i en slik bevisst tilstand oppleves gjerne som

krystallklare og forbausende reelle. Rundt 20 prosent rapporterer å ha

slike bevisste øyeblikk i drømmene en gang i måneden, mens 50 til 75

prosent rapporterer å ha opplevd det en eller annen gang i livet.

Samtidig kan vi alle trene oss til å oppleve klarhet eller luciditet i

drømmer, sier psykolog Fosse.

Han sier videre at "for å oppnå klare drømmer gjelder det også å øve

seg på å reflektere over om man er våken eller ikke.

Folk som naturlig oppnår bevisst drømming rapporterer at de har

stusset over underlige aspekter i drømmen, som igjen har ført til

konklusjonen – jeg må drømme! De fleste teknikker for å trene seg

opp til bevisst drømming bygger på dette. Stephen Laberge, en pioner

i moderne forskning på bevisst drømming, har anbefalt metoder for vi i

våken tilstand med jevne mellomrom i løpet av dagen bør stoppe opp

og spørre oss spørsmålet; er jeg våken nå eller drømmer jeg?

Gjør man dette ofte og i noen dager, så kan dette gjøre oss mentalt

innstilt til å stille det samme spørsmålet når vi drømmer".

Psykolog Posse forklarer at hvis du for eksempel skriver i hånden «jeg

drømmer» og jevnlig ser på dette gjennom dagen når du stopper opp og

spør deg som du er våken eller drømmer, så vil du fort gjøre de samme i

en drøm – og vekke erkjennelsen av at du faktisk drømmer.

Psykologen mener bevisste drømmer kan ha en funksjon utover at det

er underholdende.


"Noen har foreslått at bevisst drømming kan brukes til å utvikle kognitive

og emosjonelle evner, og det kan være verdifullt for eksempel for vår

kreativitet. Enkelte klinikere har forsøkt å bruke bevisst drømming til

behandling av mareritt, med gode resultater for noen. Mennesker med

mareritt kan lære seg å våkne i drømmen og bli bevisste, for så å kunne

endre hvordan drømmen utvikler seg, og prøve å lage en mer positiv

utvikling i marerittet".

Ifølge Roar Fosse er det ingen vitenskapelige studier som viser at

klardrømming kan være risikofylt.


"Det er et spørsmål om bevisste drømmer hos personer som kan være

psykotiske, kan bidra til å forverre vanskene med å skille mellom

virkelighet og drøm. Om det å høre lyder i klare drømmer kan oppleves

som ubehagelig – slik som tilfellet ofte er med psykotiske hørsels-

hallusinasjoner.

Mangelen på forskning på temaet gjør at vi ikke kan avfeie at enkelte

kan oppleve slike vansker med bevisste drømmer, her trengs snarere

innspill om de erfaringene folk har hatt", avslutter drømmeforskeren.


Drømmedagbok

Fredrik Sjølund har forsøkt seg på teknikker for Lucid dreaming,

som også kan føre til at man lærer seg å kontrollere drømmene sine.

"Drømmedagbok er hovedfokus. Jeg setter på vekking en halvtime før jeg

må opp. Når jeg våkner er det første jeg gjør å prøve å huske hva jeg har

drømt og skriver det ned i drømmedagboka. Så sover jeg en halvtime til.

Når jeg da våkner igjen, skriver jeg på nytt ned om jeg klarte å drømme

videre på drømmen eller ikke. Slik blir jeg mer obs på drømmene mine,

og de blir mer virkelige etter hvert", forteller Fredrik.

Fredrik har to ganger klart å få til en drøm hvor han opplever fullstendig

bevissthet om at han drømmer, og der han kan kontrollere det han gjør.

"Da fløy jeg. Det var en fantastisk opplevelse. Det var som å skulle lære å gå,

gradvis klarte jeg å få kroppen min til å fly. Etter fem minutter kunne jeg fly

over menneskene i et landskap og se ned. Det var som å spise alt godteri i

verden på en gang. Det var helt magisk", avslutter Fredrik.


Innlegg skrevet av Journalisten Lars Karelius Noer på www.nrk.no

Tilrettelagt/omskrevet til denne bloggen av Tilbake til Urkraften


Link til NRK.no :


VI ARRANGERER KURS I SJAMANISTISK DRØMMEARBEID
Comments


Kategorier / Tema
bottom of page