top of page
Kalender 003.jpg

ANGRERETT - ANGREFRIST PÅ KURS / SAMLINGER

Privatpersoner har etter Angrerettsloven 14 dagers angrerett ved bestilling av tjenester

over internett. Angreretten begynner dagen etter at du har betalt depositum. Det er ikke angrerett når det er mindre enn 3 uker til kursstart.

Du kan lese mer om angreretten på Forbrukerrådets sider.

I følge Angrerettsloven er vi forpliktet til å gi opplysninger om angrerett. Opplysningene nedenfor gir de opplysningene som Angrerettloven §8 første ledd bokstav h, i og j, jf.

annet ledd:

Du har rett til å angre - angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. Dette gjelder ikke når det er mindre enn 3 uker igjen til kursstart.

For å bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen. Sendes til oss pr. epost.

Forbrukerrådet - angrerett

bottom of page