Inn i Sjamanens verden

SJAMANSKOLEN

Nye eventyr    

Sjamanskolen Tilbake til Urkraften ble startet opp høsten 2018.

Dette etter at vi i flere år har praktisert sjamanisme med egen praksis

samt at vi har holdt sporadiske sjamanistiske kurs i Bergen sentrum.

Vi ønsket å spre det glade budskap  og bestemte oss derfor for å dra

rundt omkring i Sør-Norge for å dele av vår sjamanistisk

relaterte erfaring.

Tålmodighet er en dyd

Ettersom dette konseptet nylig ble startet opp vil det ta

noe tid før vi kan tilby alle kursene ganske så kjapt på flere 

forskjellige steder. Dette fordi vi må holde flere grunnkurs samme 

sted for å få nok potensielle personer til  å komme på de videregående

kursene. Dette fordi det er ganske kostbart å arrangere kurs/samlinger

og vi ønsker å holde prisene fornuftig. Vi prioriterer alltid (så godt

som det lar seg gjøre) fine lokaler som ligger sentralt i storbyene.

 

Ut på tur - aldri sur 

Hvis man ønsker å ta våre kurs raskest mulig må man belage

seg på å reise dit kursene arrangeres. Vi ser at flere av kursdeltakerne

gjør dette og det gleder oss veldig. Kursene blir stort sett arrangert  

sentralt slik at det skal være god tilgang til fly/ tog / buss.

I storbyene er vi stort sett midt i sentrum.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vet om sted med stort

potensiale for å holde kurs. Det er veldig kjekt å komme til nye

steder.

Gleden er vår lønn

Alt vi går i pluss går direkte til vårt firma Skaperkraften AS.

Det går med til  generelle firmautgifter samt til all reisevirksomhet i

forbindelse med erverving  av utvidet sjamanistisk kunnskap.

Vi er ofte på farten for å få ny kunnskap - dette er selvsagt enormt 

kostbart ettersom vi hele veien er to personer som henter

kunnskapen i fra utlandet. Slik at vi kan dele denne kunnskapen

med deg.

Visdommens kilde

Vi har regel på at for at man skal få tatt videregående kurs

hos oss må man ha tatt "Grunnkurs i Sjamanisme" hos oss først

eller hos Sacred Trust eller FSS (Foundation for Shamanic

Studies). Grunnen til at vi er bastante på dette er at dette

er noen av mange steder vi selv har fått en del av vår

sjamanistiske erfaring i fra når det kommer til undervisning.

Vi har altså hentet lærdom fra begge steder og gjentatt

kursene hos dem minimum 2 eller 3 ganger. Dette for å

være helt sikker på at du skal få overført best mulig lærdom.

Det skal nevnes at vi ikke kopierer opplegget deres 

men tar ut de elementene vi mener er viktige og tilfører elementer

vi mener er viktig som ingen av dem har med i sine kurs.

Derfor er vi helt sikker på at du får godt utprøvde metoder

som fungerer i praksis. Vi vet dette selvsagt også pga at vi har

benyttet oss av alle disse metodene aktivt i vår "sjamanpraksis"

i over 10 år.

Core-shamanism / Kjernesjamanismen

På de sjamanistiske kursene våre vil du lære og erfare det som

kalles for "core-shamanism" på engelsk - "kjernesjamanisme" 

på norsk. Noen vil også feilaktig kalle den for verdenssjamanismen.

Feil ettersom sjamanisme praktiseres forskjellig rundt omkring

verden selvom all sjamanisme har en fellesnevner - som det å hente

sine svar direkte fra Åndverden. Akkurat slik du vil finne igjen i Seidr (en norrøn metode som har mye likhet med sjamanismen). 

 

Urkraftvegen er en fin veg

Innen vår retning som kalles for URKRAFTVEGEN blander vi litt

fra forskjellige sjamanistisk relaterte retninger.

Vi gjør deg oppmerksom på dette under beskrivelsen av

de forskjellige  workshopene / kursene / samlingene.

Viktig for deltaker å vite hvor metodene de lærer kommer i fra

synes vi. Husk at dette kun er metoder. Din sjamanistiske praksis

bør gjerne i tillegg bestå i å sitte i stillhet og å praktisere det du

har lært. Og husk at etter du har vært til behandling eller

tatt kurs hos oss er du kun noen tastetrykk unna oss. 

Noe alle våre klienter og kursdeltakere har fått erfare.

Urkraftsirkler - "Hemmelige" facebookgrupper

Vi har en hemmelig Facebookgruppe for hver enkelt av

kursene - der kun deltakere på den aktuelle kurset legges til.

I disse FB-gruppene legges det inn linker, tips, diskusjoner og

annen info relatert til det spesifikke kurset. 

Hvis man ønsker lokale treff er også dette rett sted for å annonsere

dette. Vi ønsker at den sjamanistiske ild holdes levende av alle

kursdeltakerne. Som en kursdeltaker har uttalt vedr. en FB-gruppe :

" Utrolig flott gruppe, med mange supre tips, takk 🌼". 

Så hold ilden levende - velkommen til å ta

del i URKRAFTSIRKELEN !

ØNSKER DU Å TA ET KURS VI IKKE HAR SATT OPP ?

TA KONTAKT MED OSS I SKJEMAET UNDER.

DER FØRER DU OPP HVILKET KURS DU ØNSKER

OG HVOR DU ØNSKER Å TA DET.

Kontakt oss

Samling 2

Sjamanistisk Ekstrahering 

Samling 3

+47 900 61 597 / +47 466 54 889

© Photos Tom Engelbrecht and Von Engelbrecht    /   Webdesign : Tom Engelbrecht