top of page
Qeros inca shamanism

Q´eros og Andestradisjonen

Vi er mesabærere (mesa er et mobilt alter) og er veldig inspirert  av Q'ero-folkets

spiritualitet. Derfor har det falt naturlig for oss å integrere noen av deres kraftfulle metoder inn i vår egen sjamanistiske praksis.

Vi bruker deres metoder spesielt i vår helbredelses og -seremoniarbeid.

Fra Q`eros har vi lært å gjøre forskjellige typer sjelehenting, arbeid med steiner for å bli kvitt tunge energier fra aurafeltet, hvordan å fjerne forskjellige typer invaderende energier etc.

 

Du vil lære enkelte av deres kraftige metoder i sjamanskolen.

Kurset er ikke satt opp enda.

Q'ero-folkene lever 5.000 m.o.h. oppe i de peruanske fjellene. De kommer fra

Qero Nation. De de spanske conquestadorene invaderte Peru for omtrent 500 år

siden plyndret og voldtok spanjolene "inkaene".  

Mange Qeros (også kalt inkaene) rømte høyt oppe i fjellene der spanjolene ikke kunne nå dem. Der gjemte de seg...i nesten 500 år (!!!). Metodene som ble brukt i Peru for over 500 år siden er derfor lite forandret på. Og siden de da har de brukt

de samme metodene når det kommer til helbredelse, seremonier, coca-readings, kultur etc. er de "lite utvannet" - det er ekte vare.

 

Q'ero-folkene vi har møtt på fyller hjertet ditt med de reneste og mest ydmyke energier du kan tenke deg. Derfor føles også metodene som enormt rene.

De metodene vi har lært og erfart med dem, er perfekte å jobbe med i Norge fordi

vi er veldig oppkoblet mot fjellenergier her til lands også. I forskjellige seremonier ærer og takker vi Pachamama (Moder Jord) og Apus (maskuline fjellånder - ånder som lever i de forskjellige fjellene) - nærliggende å tenke på Saivo som samene er

så knyttet opp i mot. Vi jobber også med vår mesaer hvor vi oppbevarer våre kraftobjekter (steiner etc.). Men for oss er det sterkeste "verktøyet" av alle ... despachoes! Despachoes er en offergave "satt i system" og offres til Pachamama

og til Apus. 

 

Qeros despacho ceremony
Qeros despacho ceremony Peru
Qeros despacho ceremony Peru
Qeros despacho ceremony Peru
Qeros despacho ceremony Peru
Qeros despacho ceremony Peru

Vi var med Qeros på hellige steder i Peru. Der ble det utført kraftfulle despachoseremonier. 

Qeros and Tom and Von - Shamanic Experience

Her er vi sammen med en herlig gjeng med Qeros ved Moray i Den Hellige Dalen (Peru).

Kurs 002.jpg
bottom of page