top of page

Å TA SEG BETALT FOR SJAMANISTISK RELATERTE TJENESTER

MichaelHarner.jpg

Michael Harner

                       MATERIELLE ASPEKTER I SJAMANISME

                     (skrevet av Michael Harner - oversatt av Ailo Gaup)

 

Urfolk forsyner sjamaner og deres familier med mat og annen bistand i gjengjeld for deres spådommer, helbredelser og andre tjenester. Sjamaner som hjelper sitt folk trenger ikke å bekymre seg for om familiene deres skal sulte. Ettersom den gjensidige byttehandelen hos stammesamfunn er mer subtil enn den upersonlig penge-utvekslingen i vår markedsøkonomi, har noen i vesten Vesten feilaktig antatt at sjamaner ikke får betalt for sitt arbeid, spesielt siden disse bytte-handlene nevnes offentlig. 

Eksempelvis tok jeg en gang med noen medlemmer av en medisin-mannsforening for prærieindianere til en internasjonal helbredelses-konferanse i Østerike. 

 De fleste av disse medisinmennene hadde aldri utført sitt hellige arbeid utenfor reservatet. Før de skulle gjøre en massehelbredelse på konferansen holdt medisinmennene taler av samme type som de ga til sitt eget folk på reservatet. På samme måte som på reservatet var de nøye med å deklamere "Vi aksepterer ikke betaling for dette arbeidet."

Etter at de hadde holdt disse talene for europeerne, gjorde medisinmennene en svært imponerende tradisjonell helbredelsessesjon i stummende mørke. Når den var over og lysene slått på var publikum tydelig overveldet og imponert. I samlet flokk og i stille respekt forlot de rommet uten å etterlate en eneste gave fordi de tok disse hellige mennenene på ordet.

Hva det europeiske publikummet ikke forstod var at blant medisinmennenes eget folk ble erklæringene om at de ikke aksepterte betaling gitt for å tydeliggjøre at helbredelsesarbeid ikke gjøres for å tjene penger. Og fordi at folk skulle vite at deres helbredelsetjenester er tilgjengelig for alle, både fattige og rike. Etter en tilsvarende forhåndsbestilt helbredelsessesjon ville de aller fleste legge igjen en eller annen form for gave. Disse gavene er gjerne symbolske gaver som tobakk, men inkluderte ofte konvolutter med betydelige pengesummer, som særlig ble gitt av pasientens familie.

Feilgrepet ved å ikke sette igjen gaver var så sjokkerende for medisinmennenene at de nektet å gjøre flere helbredelsessesjoner resten av den måneden de skulle være i Europa. Istedet tilbragte de mesteparten av tiden med TV på hotellrommet, spesielt cowboyfilmer, helt til det var tid ril å reise tilbake til Amerika. 

 

En av grunnene til at jeg deler denne historien er at i det moderne vestlige kretser en viss form for romantisk idealisme vedrørende den materielle siden av sjamanismen. Noen ganger til en slik grad at mennesker fra Vesten ser skjevt på enhver som aksepterer sine sjamanistiske tjenester, bortsett fra en tobakkpung.

Hentet fra Michael Harners bok "Hule og Univers" - oversatt av Ailo Gaup.

Originalbokens tittel er "Cave and The Cosmos".

Fern Plant
Kurs 002.jpg
bottom of page