top of page
Sjamanisme Von i Tilbake til Urkraften

Sjamanisme er en praksis som involverer en utøver

som oppnår endret bevissthetstilstand for å erfare og samhandle med Åndeverden for så å kanalisere kunnskapen og energiene man henter derfra inn i vår ordinære fysiske verden. 

 

          SJAMANISME 

Ordet "saman" kommer sannsynligvis fra Evenki-språket (Tungus) i Nord-Asia. Begrepet "sjamanisme" ble først brukt av vestlige antropologer til den antikke religionen til tyrkerne og mongolene, så vel som de av de nærliggende tungmusik- og samoyedisktalende folkene.

Etter å ha lært mer om religiøse tradisjoner over hele verden, begynte noen antropologer også å bruke begrepet for å beskrive relatert til magisk-religiøs praksis som finnes i de etniske religioner i andre deler av Asia, Afrika, Australasia og Amerika, da de trodde at disse praksisene lignet på hverandre.

 

Mircea Eliade skriver i sin murstein av en bok "Shamanism",

"En første definisjon av dette komplekse fenomenet, og kanskje den minst farlige, vil være: sjamanisme = 'teknikk av religiøs ekstase'." Sjamanisme omfatter premissen om at sjamaner er mellommenn eller budbringere

mellom den menneskelige verden (ofte kalt for den ordinære verden) og åndeverdenen (ikke-ordinære verden). Sjamaner behandler plager og sykdom ved å binde sjelen. Å lindre traumer som påvirker sjelen / ånden gjenoppretter individets fysiske kropp til å kunne balansere helheten. Sjamanen går inn bak sløret, altså inn i det mange opplever som overnaturlige riker eller dimensjoner for å finne løsninger på problemer som rammer samfunnet samt plager som rammer mennesker og dyr. Svarene på hvordan problemene skal løses får sjamanen direkte fra sine hjelpere i Åndeverden. Sjamanen opererer primært i den åndelige verden, som igjen påvirker den menneskelige verden. Reoppretting av balanse resulterer i eliminering av sykdommener. Den sjamanisk tro og praksis har tiltrukket interesse fra lærde fra et bredt spekter av grupperinger, bl.a. antropologer, arkeologer, historikere, religionsstudenter og psykologer.

Vi har hatt flere psykologer i utlandet som har undervist oss i sjamanisme.

 

Sjamanisme seremonier forfedre
bottom of page