top of page

Å bli utsatt for GAND


Mange har sikkert hørt om ganding men vet ikke helt hva det er.

Det finnes svart og hvit gand. Å sende hvit gand er rett og slett å

heale / helbrede - sende gode tanker og gode intensjoner. Slik er

det ikke med svart gand. Det er tilsvarende å sende folk

svartemagi - dvs at man sender energier med onde intensjoner til

andre. Når man hører ordet svartemagi tenker man automatisk på slike

voodoodukker som på bildet som blir praktisert på Haiti o.l.

Det er ikke akkurat på denne måten man praktiserer å sende

gand på innen sjamanismen. Vi ønsker ikke å gå inn i detalj på hvordan man gjør dette fordi det

finnes dessverre nok folk der ute som ønsker å praktisere dette.

Det vi kan si er ihvertfall den mildeste form for å gande noen er å

baksnakke andre. Svartemagi / ganding vanlig bl.a. i Nord og Sør-Amerika, Afrika

og andre steder der man har en sterk tro på dette. Det med gand er da en stor del av kulturen. Vi trenger ikke å dra

lenger enn til samene som tidligere var kjent for å sende gand på

hverandre. Gjerne i forbindelse med familiestridigheter og problemer som

oppsto mellom de forskjellige siidaene (små samiske samfunn).

For flere hundre år siden var dette samenenes beste våpen og

gandingen ble gjerne utført av noaiden, dvs sjamanen. De kristne

fryktet selvsagt slik hedenskap og denne frykten var en stor

bidragsgiver til at samene ikke fikk lov til å bruke runebommen

(trommen) fordi det var et viktig verktøy innen det de betegnet

som "å praktisere ondskap". GANDING I NORGE I DAG ? Det gjør det dessverre i aller høyeste grad. Men de som utfører d

et er nok ikke like flinke i dag som de tidligere noaidene var...men

det forekommer altfor ofte. Kristendommen fikk som tidligere nevnt

slutt på det meste av praktiseringen av sjamanismen i Norge for

mange hundre år siden. Men så skjedde det en del frigjøings-

prosesser i vesten på 60 og 70-tallet. Det med fri spiritualitet ble en

del av disse prosessene. Sjamanismen ble gjennoppdaget på denne tiden og kom ettervert

til Norge på slutten av 80-tallet som en del av det som ble betegnet

som en del av New Age-bølgen (ny-spiritualiteten). Etter år 2000 ble det flere og flere som begynte å praktisere

sjamanisme her til lands. Ettersom folk ikke har lange tradisjoner

med dette og derfor kanskje ikke har fått en seriøs tilnærming til

disse kreftene foregår det altfor mye useriøsitet rundt dette. At man

rett og slett har lite respekt for hva man driver med og har lite

forståelse for hva man påfører folk. Det er godt kjent at det man påfører andre påfører man selv - noe

som faktisk fører til at man skader seg selv når man skader andre.

Noen kaller dette for karmaloven. OM VI UTFØRER GAND PÅ ANDRE ? Nei, det har vi aldri gjort men vi har god kunnskap om hvordan dette utføres (mange forskjellige metoder) og hvordan man kan både kan

skydde og rense seg når slike krefter blir rettet mot en. Det å ha god

kjennskap til gand er enormt viktig når man praktiserer sjamanisme.

Det er flere klienter som kommer med slike problemer til oss (spesielt

personer i fra Nord-Norge). Har vi i "Tilbake til Urkraften" blitt påført gand av andre ? Ja, definitivt - flere ganger. Vi har akkurat vært igjennom en slik

periode nå nylig. Vi vet også i mange tilfeller hvem som holder på

slik og hvorfor de gjør det. Vi kan ofte følge disse energiene tilbake

til avsender og vi får der de svarene vi ønsker.

Hvordan vi finner ut hvem det er som sender gand ?

For en kort stund siden arrangerte vi et "Grunnkurs i Sjamanisme".

I en av oppgavene kursdeltakerne får vedr. trommereise, under

kurset, lot vi en av deltakerne få reise og se hvem som gandet oss

for tiden. Deltakeren fikk ned eksakt samme svar som oss. Via all

den viktige symbolikken vi begge fikk ned fant vi fort ut hvem som

sender oss gand. Vi vet godt hvem de er og hvorfor de gjør det.

Og hvilke såkalte spirituelle personer dette gjelder holder vi selvsagt

for oss selv. Under slike trommereiser følger vi energiene og finner

avsenderen. (Man lærer forøvrig mye slikt sjamanistisk arbeid på

våre kurs).

Hvorfor utfører noen gand på andre ? De tre vanligste grunnene er misunnelse, sjalusi og hevn. Den som

utfører dette vil da i mange tilfeller føle at han/hun får kontroll over

en situasjon.

Som de fleste skjønner er dette en enorm umoden måte å møte sine

problemer på. De er lite bevisste på hva de gjør og det er gjerne

umodne sjamanistisk praktiserende som driver med dette. Kanskje

gir dette en følelse av at de er en ekte kraftfull sjaman... ikke vet vi.

Det vi vet er at det som oftest er litt tosidighet rundt dette - at de

faktisk føler en form for skam samtidig. Derfor foregår dette helst i det

skjulte. Hvordan merker man at noen sender gand på en ? Du kan få ned mye i drømmene dine. Dvs at du merker at personen

trenger seg inn i drømmene på en mer spesifikk måte enn når du

"drømmer vanlig". Du kan også merke det i kroppen som en enorm

urolighet - at noe ikke stemmer. Man kan da føle en sterk form for

nervøsitet som man ellers ikke opplever. Det kan også oppleves som

en sterk ubalanse i et eller flere av chakraene som nylig ikke var der

samt at det kanskje skjer en del uforklarlige ting i huset ditt etc.

Man kan også få tanker som er ulikt det man pleier å ha.

I ekstreme tilfeller kan man faktisk oppleve å få impulsive suicidale

tanker og at man blir syk. Vi kan garantere at du merker dette i mer

eller mindre grad. Er det farlig å bli gandet ? Vi tenker at de som driver med dette i Norge ikke har de enorme

kreftene som skal til for å gjøre så stor skade. Dette foregår litt på

"gutterom- stadiet". Men folk kan oppleve stor ubehagelighet rundt

dette. Hvordan kan man unngå gand ? Å opparbeide en personlig kraft er viktig. Er du nede for telling er

det mye lettere å trenge igjennom auralaget ditt. Innen sjamanismen

har vi flere måter å opparbeide kraft på. Det kan være igjennom

spesielle pusteteknikker, utføre kraftdans med kraftdyr/åndeverden,

opparbeide god kontakt med sin åndeverden og tilsvarende praksis.

Vi antar at du lærer hvordan du skal opparbeide din personlige kraft

på de fleste nybegynnerkurs i sjamanisme fordi dette er enormt viktig

beskyttelsesarbeide.

Hvordan bli kvitt gande-energier ? Et sterkt kort er å utføre daglige offergaveseremonier for en periode.

Rense deg selv og huset. Opparbeide din personlige kraft. Jobb tett

med åndeverden for å finne svar og kraft der. Gå gjerne også til en

sjamanistisk praktiserende for å få hjelp hvis det føles rett.

Man skal også være klar over at det mange opplever som gand

"utenifra" faktisk er gand "innen- i- fra". At man igjennom sitt

tankesett påvirker og forgifter kroppen kraftig igjennom frykt, sinne

og andre trostanker. Så det å være bevisst sine tanker er enormt viktig.

Husk at tro kan flytte fjell.

Husk at det å sende gand er rent energiarbeid med vonde intensjoner

- dette kan du motvirke med rent energiarbeid med gode intensjoner...

men det å jobbe tett med åndeverden er veldig viktig.


Kategorier / Tema
bottom of page