Å bli utsatt for GAND


Mange har sikkert hørt om ganding men vet ikke helt hva det er. Det finnes svart og hvit gand. Å sende hvit gand er rett og slett å heale - sende gode tanker og gode intensjoner. Slik er det ikke med svart gand. Det er tilsvarende å sende folk svartemagi - dvs at man sender energier med onde intensjoner til andre. Når man hører ordet svartemagi tenker man automatisk på slike voodoo-dukker som på bildet som blir praktisert på Haiti og lignende. Det er ikke akkurat på denne måten man praktiserer å sende gand på innen sjamanismen. Vi ønsker ikke å gå inn i detalj på hvordan man gjør dette fordi det finnes dessverre nok folk der ute som ønsker å praktisere dette. Det vi kan si er

ihvertfall den mildeste form for å gande noen er å baksnakke andre. Det er fortsatt dessverre altfor vanlig bl.a. i Nord og Sør-Amerika, Afrika og andre steder der man har en sterk tro på dette. Det med gand er da en stor del av kulturen. Vi trenger ikke å dra lenger enn til samene som tidligere var kjent for å sende gand på hverandre. Gjerne i forbindelse med familiestridigheter og problemer som oppsto mellom de forskjellige siidaene (små samiske samfunn). For flere hundre år siden var dette samenenes beste våpen og gandingen ble gjerne utført av noaiden, dvs sjamanen. De kristne fryktet selvsagt slik hedenskap og denne frykten var en stor bidragsgiver til at samene ikke fikk lov til å bruke runebommen (trommen) fordi det var et viktig verktøy innen det de betegnet som "å praktisere ondskap". Du lurer kanskje på om det foregår ganding i Norge i dag også ? Det gjør det dessverre i aller høyeste grad. Men de som utfører det er nok ikke like flinke i dag som de tidligere noaidene var...men det forekommer altfor ofte. Kristendommen fikk som tidligere nevnt slutt på det meste av praktiseringen av sjamanismen i Norge for mange hundre år siden. Men så skjedde det en del frigjøingsprosesser i vesten på 60 og 70-tallet. Det med fri spiritualitet ble en del av disse prosessene. Sjamanismen ble gjennoppdaget på denne tiden og kom ettervert til Norge på slutten av 80-tallet som en del av det som ble betegnet som en del av New Age-bølgen (nyspiritualiteten). Etter år 2000 ble det flere og flere som begynte å praktisere sjamanisme her til lands. Ettersom folk ikke har lange tradisjoner med dette og derfor kanskje ikke har fått en seriøs tilnærming til disse kreftene foregår det altfor mye useriøsitet rundt dette. At man rett og slett har lite respekt for hva man driver med og har lite forståelse for hva man påfører folk. Det er godt kjent at det man påfører andre påfører man selv - noe som faktisk fører til at man skader seg selv når man skader andre. Noen kaller dette for karmaloven. Utfører vi gand på andre ? Nei, det har vi aldri gjort men vi har god kunnskap om hvordan dette utføres (mange forskjellige metoder) og hvordan man kan både kan skydde og rense seg når slike krefter blir rettet mot en. Det å ha god kjennskap til gand er enormt viktig når man praktiserer sjamanisme. Det er flere klienter som kommer med slike problemer til oss (spesielt personer i fra Nord-Norge). Har vi i "Tilbake til Urkraften" blitt påført gand av andre ? Ja, definitivt - flere ganger. Vi har akkurat vært igjennom en slik periode nå nylig. Vi vet også i mange tilfeller hvem som holder på slik og hvorfor de gjør det. Vi kan ofte følge disse energiene tilbake til avsender og vi får der de svarene vi ønsker.

Hvordan vi finner ut hvem det er som sender gand ?

For en kort stund siden arrangerte vi et "Grunnkurs i Sjamanisme" i Trondheim.

I en av oppgavene kursdeltakerne får vedr. trommereise, under kurset, lot vi en av deltakerne få reise og se hvem som gandet oss for tiden. Deltakeren fikk ned eksakt samme svar som oss. Via all den viktige symbolikken vi begge fikk ned fant vi fort ut hvem som sender oss gand. Vi vet godt hvem de er og hvorfor de gjør det. Og hvilke såkalte spirituelle personer dette gjelder holder vi selvsagt for oss selv. Under slike trommereiser følger vi energiene og finner avsenderen.

(Man lærer forøvrig mye slikt sjamanistisk arbeid på våre kurs).

Hvorfor utfører noen gand på andre ? De tre vanligste grunnene er misunnelse, sjalusi og hevn. Den som utfører dette vil da i mange tilfeller føle at han/hun får kontroll over en situasjon. Som de fleste skjønner er dette en enorm umoden måte å møte sine problemer på. De er lite bevisste på hva de gjør og det er gjerne umodne sjamanistisk praktiserende som driver med dette. Kanskje gir dette en følelse av at de er en ekte kraftfull sjaman... ikke vet vi. Det vi vet er at det som oftest er litt tosidighet rundt dette - at de faktisk føler en form for skam samtidig. Derfor foregår dette helst i det skjulte. Hvordan merker man at noen sender gand på en ? Du kan få ned mye i drømmene dine. Dvs at du merker at personen trenger seg inn i drømmene på en mer spesifikk måte enn når du "drømmer vanlig". Du kan også merke det i kroppen som en enorm urolighet - at noe ikke stemmer. Man kan da føle en sterk form for nervøsitet som man ellers ikke opplever. Det kan også oppleves som en sterk ubalanse i et eller flere av chakraene som nylig ikke var der samt at det kanskje skjer en del uforklarlige ting i huset ditt etc. Man kan også få tanker som er ulikt det man pleier å ha. I ekstreme tilfeller kan man faktisk oppleve å få impulsive suicidale tanker og at man blir syk. Vi kan garantere at du merker dette i mer eller mindre grad. Er det farlig å bli gandet ? Vi tenker at de som driver med dette i Norge ikke har de enorme kreftene som skal til for å gjøre så stor skade. Dette foregår litt på "gutterommet- stadiet". Men folk kan oppleve stor ubehagelighet rundt dette. Hvordan kan man unngå gand ? Å opparbeide en personlig kraft er viktig. Er du nede for telling er det mye lettere å trenge igjennom auralaget ditt. Innen sjamanismen har vi flere måter å opparbeide kraft på. Det kan være igjennom spesielle pusteteknikker, utføre kraftdans med kraftdyr/åndeverden, opparbeide god kontakt med sin åndeverden og tilsvarende praksis. Vi antar at du lærer hvordan du skal opparbeide din personlige kraft på de fleste "grunnkurs i sjamanisme" fordi dette er enormt viktig arbeide - de som kommer på våre kurs lærer det ihvertfall.

Hvordan bli kvitt gande-energier ? Et sterkt kort er å utføre daglige offergaveseremonier for en periode. Rense deg selv og huset. Opparbeide din personlige kraft. Jobb tett med åndeverden for å finne svar og kraft der. Gå gjerne også til en sjamanistisk praktiserende for å få hjelp hvis det føles rett.

Man skal også være klar over at det mange opplever som gand "utenifra" faktisk er gand "innen- i- fra". At man igjennom sitt tankesett påvirker og forgifter kroppen kraftig igjennom frykt, sinne og andre trostanker. Så det å være bevisst sine tanker er enormt viktig. Husk at tro kan flytte fjell.

Husk at det å sende gand er rent energiarbeid med vonde intensjoner - dette kan du motvirke med rent energiarbeid med gode intensjoner...men det å jobbe tett med åndeverden er veldig viktig.

#Sjamanisme #Gand

Featured Posts