top of page

Fra NORRØN til KRISTEN feiring av JóL


Jól / jul er et fellesnordisk navn på den store hedenske festen som

ble feiret omkring vintersolverv. Norden er det eneste området der det gamle hedenske navnet på solvervsfesten overlevde innføringen av kristendommen.

Vi kjenner ikke opprinnelsen til ordet jul (gammelnorsk jol), men språk- forskere har vist at nordgermanerne i førkristen tid hadde en festperiode med dette navnet i midtvintersmånedene desember-januar.