top of page

Hvordan INNVIE din nye TROMMEInnvielse av en ny tromme I forkant av alle seremonier foretrekker jeg (Von) å ha spist lite/lett

eller å faste. Dette fordi jeg føler at jeg kommer lett i en dypere

kontakt med åndeverden og med meg selv, naturelementene og

lyskroppen.

Det å innvie en tromme er for meg en hellig seremoni. Dette er bare en måte å innvie en tromme på og det er ingen fasit

på hvordan det skal gjøres - så du gjør det på den måten som føles

rett for deg.

Kraftsted Seremonien holder jeg på et kraftsted med ett hellig alter. Som mesa-

bærer har jeg alltid mesaen (et mobilt alter med hellige gjenstander)

på/ved alteret.


Åpne et hellig rom

Jeg åpner ett hellig rom ved å påkalle de fire retninger, Moder Jord, Skaperen,forfedre og alle ånder og energier som har gitt meg sine velsignelser og som ønsker det beste for trommen og meg.

Rens

Kraftstedet, det hellige alteret, trommen og meg selv renses med

salvie/smudge.

Energier og Åndeverden

Øynene lukkes for å få kjent på alle energier som er tilstede for

seremonien. I tillegg kontakter jeg åndeverden (på min måte) for å

høre om de har noen innspill i form av innvendinger eller ønsker for

seremonien.

Den hellige ild

Et hellig bål tennes opp.

I dyp kontakt med Elementene

Jeg innvier trommen i de fire elementer og starter med ild, hvis

åndeverden ikke mener noe annet. Jeg tar hånden raskt inn og ut

igjen av bålet og legger hånden til trommen og beveger trommen

frem og tilbake over bålet. Så går jeg til elementet luft og holder

trommen opp mot himmelen og venter til det kommer et vindtrekk,

der vinden "snakker/kommuniserer". Neste element er vann hvor jeg står med føttene i fjorden og tar en

neve med vann og heller over trommen. Siste element er jord hvor

jeg tar en neve jord og sprer utover trommen.


Lage offergave Det lages en despacho (offergave) til takk for dyret og treet som

har ofret seg for trommen. til den som laget trommen,til den som

jeg fikk trommen av, og til Moder jord, Skaperen og andre ånder

og energier som har forent trommen og meg. Så forbindes mine

energier med trommeenergien samt at jeg legger inn ønsker for hva

slags energier jeg ønsker å ha i trommen når jeg skal arbeide med den under healinger og seremonier.

Man kan lage en offergave av blomster, kaffe, søtsaker etc Pakk det

inn i papir slik at det blir seendes ut som en flat julepresang - (ofres

deretter på bålet).

Offergave på den hellige ild

Legger despachoen / offergaven på bålet og trommer inn den nye

trommen som nå er innviet, velsignet og klar for bruk.


Offergaver legges på kraftstedet Legger igjen offergaver som nøtter,rosiner,øl,sprit,blomster til

kraftstedet som takk for at jeg fikk bruke stedet og for energiene som

var til stede og gjorde det til en kraftfull seremoni.


Lukker det hellige rom Man avslutter med å lukke det hellige rom
Comments


Kategorier / Tema
bottom of page