top of page

I kontakt med ÅNDEVERDEN


Å Kommunisere med Åndene

I dette blogginnlegget vil vi ta for oss hvordan du kan oppnå

gode relasjoner med åndene og den verden de lever i...

åndeverden. Det er mange måter og oppnå kontakt med

åndeverden - dette innlegget har bare noen vegen...og er

ingen absolutt sannhet...bare så det er nevnt.

Blogginnlegget er gjerne interessant for de som ønsker å

kanalisere folk, for de som ønsker å møte ånder i naturen og

andre steder, samt møte forfedre, engler, kraftdyr etc Det hele starter med å ha tillit Vi starter med tillit. Tillit er en svært viktig når man skal jobbe i

åndeverden. Tillit er det motsatte av frykt. Opplever du frykt er

du mest sansynlig ikke klar for en kontakt med åndeverden enda.

Innen sjamanistisk arbeid er det mange som opparbeider seg

tillit til de enkelte åndene over lengre tid. Kraftdyrene du treffer i åndeverden får du gjerne et godt forhold til ganske så kjapt men ikke like kjapt med andre åndevesener vi her snakker om. Intuisjon og instinktene dine forteller deg om ånden(e) du jobber med er kjærlig og om de(n) har har den beste intensjonen for deg. Magefølelsen er en god venn når man begynner å bygge et forhold med energier i åndeverden Informasjonen du mottar

Spørsmål som : "Hvordan fungerer informasjonen du får fra åndeverden ?" . "Virker informasjonen til å hjelpe deg ?". " Føler du at livet ditt beveger seg i en god retning pga samspillet du har med åndelæreren du jobber med ?" dukker naturlig opp.

Over tid bør du se om informasjon og ideer som du får gjennom det å a arbeide med en gitt ånd nyttig og øker det ditt velvære - enten på det rent personlige plan eller i forhold til dit arbeid som spirituell veilder, behandler, sjaman e.l..

De fleste lærere fra åndeverdenen vil verken bli fornærmet hvis du tester ut den informasjonen som blir gitt deg, eller hvis du bestemmer deg for å gjøre det på en annen måte enn det du har blitt anbefalt.

De fleste åndelærere forstår at livet ditt er ditt og ikke deres - at du er faktisk den som "styrer skipet ".

En stor åndeverden innen sjamanismen Når du begynner å arbeide med ånderverden i din sjamanistiske praksis er det mange som søker etter åndeguider i den øvre og den nedre verden i tillegg til mellomverden. Sistnevnte er den verden som er den verden du lever i til daglig. Åndene som du møter i mellomverden kan være svært informative og dermed gi deg mange råd som kan være gode å ha med seg

på vegen. Det er også mulig å møte ånder som ikke gir deg spesielt gode råd i det hele tatt.

Avhengig av hva eller hvem du snakker med kan den informasjonen

som du får i mellomverden ha en helt egen agenda eller et synspunkt som kun går på åndens premisser.

Mellomverden er det stedet som sjamanistisk praktiserende finner

informasjon om naturkraft, helbredende planter, om fortid og fremtid etc.

Utviklet ånd fri for ego

Det er en god idé å starte din første interaksjon med en utviklet ånd.

Det tilsier en ånd et som ikke har et ego. Den aktuelle type ånd er ikke involvert med mange egne meninger og har egne agendaer . Denne rette ånden for deg vil alltid ha din beste interesser i tankene, og vil ikke ha en personlig agenda.

Du kan sørge for at du møter denne type åndevesen når du drar på

trommereiser. Uansett er det viktig å analysere budskapet du får

om det føles rett eller feil (følg magefølelsen). Budskapet kan komme i form av farger, tale/kommunikasjon, lukt etc.

Trommereiser er et viktig redskap (sjamanisme)

På trommereiser er det også vanlig at du jobber med kraftdyr som

du har fått på tidligere trommereiser. På en trommereise vil du reise

fra "den ordinære verden" til "den ikke-ordinære verden" - og det på

et blunk. Pga trommene vil du gå inn i en transe. En bra måte å lære

dette på er at ta et sjamanistisk grunnkurs - hos oss Tilbake til Urkraften

eller hos andre - følg hjertet ❤ Du kan også lære mye av Michael Harners gode bok "the way of the shaman". Både på workshops og i bok vil du lære mye om temaet rundt det med trommereiser.

På disse trommereisene vil du velge om du vil reise til underverden,

mellomverden eller oververden. Før du reiser på en slik reise må du alltid haen intensjon om hva/hvem du ønsker å møte på reisen...og den energien du ønsker vil da gjerne dukke opp. Eks.: Det vil gjerne dukke opp et kraftdyr på en trommereise til underverden hvis det er din intensjon med reisen.

Eksempel på samtale med en fjellånd (apu) For å gi deg et eksempel: Du kan reise og ha en samtale med ånden i et

fjell, noe som er vanlig innen Andessjamanisme ("inkasjamanisme").

Dette fjellet kan fortelle deg hvordan du må følge et bestemt regel i

åndelig arbeid. Du bare må alltid ... begrave dine helbredende krystaller

i jorden for å rengjøre dem (deres energi.) I virkeligheten er det mange

måter å rense en krystall. Det er absolutt ingenting galt med råd, men det

kan være at det kommer til å gi deg et bestemt synspunkt, en trostanke,

et trossystem. Du, som en person som har ryddet krystaller lykkes ved å

plassere dem ut i solen, kan bruke sunn fornuft og avvise det råd at du

alltid må rense en krystall i jorden. Åndekontakt med døde personer Ta frem "vær varsom-plakaten" når du ber om en død person som en ånd

eller lærer, Hvis de ikke har gått til lyset først er de har ikke koblet opp

mot deres høyere viten og deres råd må ta tas med den største varsomhet.

Alt er greit, så lenge de har krysset over og koblet med deres høyere viten. En fin måte å treffe åndevesener som har gått over til den andre siden er

å ta trommereiser til oververden. Det er viktig å ha et åpent sinn for all informasjon du får. Noen ganger kan

du får råd som virker merkelige kan gi svært dramatiske og uventede

resultater. Det er her tilliten kommer inn i bildet igjen. Hvis du har

bygget opp god tillit til din åndelærer kan du lettere stole på råd og

informasjon som du ikke umiddelbart se verdien av. Hvis du ennå ikke

kjenner og stoler på en åndelig lærer så er det ingenting galt med å

evaluere råd og gå forsiktig frem.

Energi med høye frekvenser Når du jobber med åndeverden kan påvirke din egen energi. Du kan

føle ørhet, svimmelhet, tomhet eller få en følelse av å være svært "tung".

Årsaken bak dette er at energien i noen ånder jobbe på en annen hastighet

(en annen frekvens) enn det du jobber på. Du absorbere noe av energien

når du jobber med dem. Ofte opplever de som jobber med englenergier

dette fordi engeleenergien er ganske så høy og annerledes enn det man er

vant til. Når man jobber mer sjamanistisk rettet vil det som oftest føre

til at man føler seg mer jordet - at man har mer bakkekontakt. Dette mye

pga at man jobber med trommer og trommene jobber på andre typer

frekvenser. Det gjør at man lettere jobber med de høyere frekvensene.

Hvis man ikke føler seg jordet etter slikt arbeid kan man oppsøke

naturen, sette seg i kontakt med et tre eller vann...eller et annet element.

Det kan man gjøre med jevne mellomrom uansett når man holder på

med slikt arbeid. Det er viktig at du er godt jordet i ditt "daglige liv".

Vi nevner dette fordi noen mennesker liker måten denne energien

gjør dem mer svevende, slik at de blir "ujordet". For enkelte vil dette

være en flukt fra virkeligheten. Innen sjamanismen er utøveren alltid

ute etter å ha en god forbindelse med jorden. Det betyr å være tilstede

i nuet og være koblet til hverdagslivet.


Lite jordet Hvis du føler at ditt arbeid med åndene har gjort det vanskelig å