top of page

Omgitt av ENERGITYVER


Energityver finner vi overalt i familien, på jobben og i mange

andre sosiale relasjoner. Det beste man kan gjøre er lære seg

selv å kjenne, og vite hvorfor man reagerer som man gjør når

man blir utsatt for en energityv. Det er også lurt å vite hvordan

en energityv er mot andre. Noen ganger kan det være relasjoner

som har pågått over tid som f.eks med en bitter ekspartner,

en forelder. Det kan være kortere relasjoner som f.eks

med en ny kollega som gjør at du føler deg tappet for krefter.

Det kan være hvem som helst som er i ditt "nærmiljø".


Forfatteren Ingalill Roos har skrevet boken Energityver.

Det er en bok vi begge har lest og som vi anbefaler

videre. Under kan du lese utdrag fra boken.


"Alt som finnes er omgitt av energi. Vi mennesker lever og

snakker med hverandre gjennom følelsesmessige kraftfelt.

Når vi snakker med et nytt menneske, vet vi ikke hva

personen bærer med seg, eller hva vi kommer til å ta del i.

Ettersom vi kun har en begrenset mengde energi til rådighet,

bør vi være bevisst på hvem vi gir den til.

Vi må spørre oss selv hvem som gir kraft, og hvem som

tvert imot tar den


Energityvens strategi og selvhevdelsesbehov

Å føle seg tilsynelatende overlegen når motparten tappes

for krefter, gir energityven en følelse av triumf. Vi snakker

her om en makt- og selvhevdelsesadferd der utøveren er

fullstendig likegyldig til omgivelsenes behov og meninger.

Mennesker med et uforholdsmessig stort selvhevdelsesbehov

vil alltid styre, og nyter å si nei. De fordreier virkeligheten

og ønsker ikke å ta ansvar for sin del av problemene.


Den som blir utsatt for en slik person kan bli neglisjert på

flere måter, Enten velger energityven å overhøre hva motparten

sier, og er kun opptatt av sitt eget mens motparten snakker.

Eller det kommer ingen reaksjon i det hele tatt. Motparten

får ikke svar og blir usynliggjort. En annen takerstrategi er

hele tiden å stille kritiske spørsmål til det som sies. Hun er

kun i mot, er kranglete, og har en grunnleggende negativ

holdning.

Det aller vanskeligste å oppdage er energityver med doble

budskap. Frustrasjonen gjemmes bak en snill og vennlig

holdning og et evig smil, men stiller man krav til personen

vekkes et blussende sinne.


Maktbehov

Energitakeren har en dominerende oppførsel som skal

kompensere for mindreverdighetsfølelesen. Den kommer til

uttrykk i bestrebelsen etter å få makt over andre og redusere

mennesker i sine omgivelser for selv å fremstå som større,

bedre og flinkere. Takeren drives også av av redselen for å miste

egenverdi dersom hun ikke går seirende ut av en konfrontasjon

eller konflikt. Hun vil ganske enkelt ikke tape, og sørger derfor

alltid for å få det siste ordet. Personene som blir utsatt for dette

blir dermed redusert. Mange takere utvikler en utrolig evne til å

overtale og fremstå som pålitelig og er flinke til å manipulere og

forlede andre mennesker."Comments


Kategorier / Tema
bottom of page