top of page

Seremoni for Abort og Svangerskapsbrudd
Det er lite oppmerksomhet som blir gitt til følelsene som kommer med

et svangerskapbrudd når det er abort. Man snakker helst ikke om det

og følelser blir gjerne undertrykt i slike prosesser. Mange kvinner som