top of page

Sjamanen ODIN


Flere teorier

Det verserer flere teorier om den norrøne Åsaguden Odin.

Han ble både regnet som gudenes høvding og høvdingenes gud

En teori går ut på at Odin opprinnelig var en nattens gud, som senere ble

forfremmet til hovedgud. En annen teori går ut på at han er en videreføring

av en gammel indo-europeisk fars- eller dødsgud, men klare sjamanistiske