top of page

Sjamanen ODIN


Flere teorier

Det verserer flere teorier om den norrøne Åsaguden Odin.

Han ble både regnet som gudenes høvding og høvdingenes gud

En teori går ut på at Odin opprinnelig var en nattens gud, som senere ble

forfremmet til hovedgud. En annen teori går ut på at han er en videreføring

av en gammel indo-europeisk fars- eller dødsgud, men klare sjamanistiske

trekk. Han er senere også sett som krigsgud, og guden for visdom, trolldom,

seid, diktning etc


Opplært innen seidkunsten

Odin ble opplært av Frøya innen seidkunsten. Han fralurte Frøya ved å kle

seg i kvinneklær, og det i en tid hvor slikt var skilsmissegrunnlag.

De forskjellige beskrivelsene av Odin passer bra med det som i dag

betegnes som sjamanistisk arbeid.Han ervervet seg visdom ved å gi det

ene øyet i pant. Visdom var den gang ensbetydene med den klarsyntes

evner og det er nettopp gjennom sykdom eller forkrøpling at mange

tradisjonelle sjamaner oppnår slike spesielle evner. Odin måtte i tillegg gå

igjennom mange harde prøvelser og pinsler for å få innsikt. Bl.a. hengte

han seg i en galge i verdenstreet Yggdrasil. Der ble han hengende i 9 døgn

uten mat og drikke for å få utlevert innsikten om den magiske runekunsten.

Han lærte også å heale sykdommer, binde storm og havets bølger og mange

andre magiske kunster. Han opptrådte også i en slanges og en ørns skikkelse

da han forførte jættekvinnen Gunnlød for å få adgang til den hellige mjød,

som var diktningens og visdommens drikk. Odin skal også være galdringens

far til galderkunsten, som tilsvarer de gamle noaidenes (sjamanenes)

joikekunst. Galdring blir forklart som trollsang, en rytmisk gjentakelse av

visse kraftladede stavelser som påvriker sinnet eller omgivelsene.


Odins nærmeste familie

Foreldrene hans er Bor og Bestla, og han er bror til Vilje og Ve.

Hustruen hans er Frigg, den mektigste gudinnen i Åsgard, og med henne

fikk han Balder, Hod og Hermod. Med Jord (Fjorgyn) fikk han Tor (med

hammeren). Med Rind fikk han Våle, og med Grid fikk han Vidar.

Har ravnene Hugin og Munin som speidere og har hesten Sleipner til

å ta seg av gårde (med 8 ben).Info hentet fra Linda Borgens glitrende bok "levende ritualer" og fra wikipedia.

Comments


Kategorier / Tema
bottom of page