top of page
Bål 011_edited_edited_edited.jpg
Bål 011_edited_edited_edited.jpg
mannfolksonen 004.jfif

Verdens eldste rituale ? Selv om vi menn i dag ikke planlegger viktige ting som hvordan vi i sammen skal felle mammuter eller hvordan vi skal gå ut i viking deler vi noe som mange mener er minst like viktig. Vi deler av vår livserfaring og gir hverandre gode råd og tips om hvordan vi kan få et bedre liv i den nye tiden. Vi klapper hverandre på skulderen og oppmuntrer hverandre. Her kan menn være i en gruppe sammen med andre menn samlet rundt ilden som man har gjort siden urtiden.  

MannfolkSonen - vi samles rundt ilden

- et spirituelt møtested for menn

  • Facebook

Velkommen til et maskulint fellesskap.
Dette er en gruppe kun for menn som er åpen for spiritualitet. Dvs menn som tror på at det kan være mye mer mellom himmel og jord enn det vi lærte på barneskolen og det som er vitenskapelig bevist fram til nå.

Alle i denne gruppen har den største respekt for kvinner og alle andre kjønn & deres seksualitet, mennesker med annen hudfarge og alle religioner / trosretninger. Vi som er en del av denne gruppen er åpen for å treffe hverandre fysisk rundt bålet slik at vi kan dele av vår erfaring. Alle i denne gruppen er enige om at vi menn trenger hverandre og at vi er sterkere når vi står i sammen.

NB. Dette er ikke en terapeutisk gruppe der man jobber med mentale problemer. Oppsøk profesjonelle på området for å få hjelp til dette fordi MannfolkSonen er IKKE profesjonelle. 

Når man virkelig trenger noen å prate med ta kontakt med :

Ildånden 003.jpeg

MannfolkSonen - vi samles rundt ilden. 🔥
Vi samles rundt ilden ca 1 gang pr måned. Det vil bli kvelder som er ledet og med fokus på de gode samtalene, stillhet, jordnærhet og vår maskuline kraft i den nye tiden. Kvelden vil også bli noe relatert til spiritualitet uten at man må være "superalternativ" for å få stor glede av dette. Det vil være opp til samlingsleder (den som er leder for kvelden) hvordan kvelden legges opp. Det gjelder også pris. I teksten under finner du kontaktpersoner som arrangerer samlinger rundt ilden, eller rundt bålet mange liker å si det.  

FLERE FYSISKE SAMLINGSSTEDER
MannfolkSonen har et håp på at dette skal bli mye større slik at samlinger med menn rundt ilden skal arrangeres over alt i landet. Du er hjertelig velkommen til å ta tak i dette i nærheten av der du bor. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på. Vi kan snakke sammen på messenger / telefon slik at du blir trygg på å arrangere en slik kveld. Husk at det er på utsiden av komfortsonen vi finner størst personlig vekst.

Min tanker er at man samles rundt bålet en gang i måned. Dvs at det arrangeres rundt omkring 1 gang pr måned med f.eks opphold i midten av juni til midten av august.

HVORDAN ARRANGERE EN KVELD
Det enkle er ofte det beste. Så gjør det gjerne enkelt.

Gruppen www.mannfolk.org er veldig dyktig på dette. De har en bloggside med mye nyttig info LINK : https://www.mannfolk.org/home/blogg/mannsarbeid/


I tillegg har Tom Odin Engelbrecht har laget til et skriv hvordan man i detalj kan arrange
re en slik samling rundt ilden.
Ettersom han selv praktiserer sjamanisme er det tilført noen små drypp som er relatert mot sjamanisme men som ikke stikker
dypere enn at man kan være med på en slik samling selv om man praktiserer en eller annen form for religion eller trosretning.
D
u kan selvsagt fjerne ut det som ikke passer deg og legge inn elementer som føles rett i ditt program for kvelden. MannfolkSonen kan sende deg dette forslaget (PDF-fil) på mail hvis det er interessant. Bare så det er nevnt : Du legger opp kvelden slik du ønsker. Man er selv ansvarlig for hvordan en samling arrangeres. 


12 GODE REGLER FOR EN ILDSAMLING (HVIS DET FØLES RETT):

 

1) Samlingsleder og ildvokter
Samlingsleder er som oftest den personen som arrangerer kvelden. Annet kan selvsagt avtales men det er viktig å vite hvem som er samlingsleder for kvelden.
Samlingsleder har første og siste ord. Han utnevner en ildvokter for kvelden. 
Ildvokteren er leder for den Hellige Ild (bålet) og skal passe på at ilden holdes levende hele kvelden.  


2) Oppretthold fortrolighet og personvern

Det som diskuteres og fortelles rundt bålet forblir i bålet. Vi trenger en trygg arena for å utvikle oss, vis integritet, la vær å sladre eller å bruke noe mot din bror.


3) Respekter hverandres grenser og perspektiv

Vi har forskjellige triggere og synspunkt, aksepter hverandre som vi er - vi skal inspirere til forbedring - ikke kreve. Vær takknemmelig for tilbakemelding og for tiden de andre vier til deg.


4) Vær til stedet i nuet

Rolige dype åndedrag hjelper til en meditativ tilstedeværelse. Observer uten å dømme. La tanker som kommer flyte avgårde uten å henge deg fast i "mentale floker". Slå av mobil, eventuelt flymodus eller lydløs, la den være under samling så frem til at det ikke er absolutt nødvendig.
 

5) Lytt aktivt til den som snakker

Gi full oppmerksomhet til den som har ordet og ha respekt for det som blir sagt selv om man ikke er enig.


6) Ikke avbryt andre

Bare samlingsleder kan avbryte hvis han mener samtalen har gått for langt ut over emnet eller beveger seg inn mot destruktiv retorikk eller adferd.


7) Ingen tvang

Du er her frivillig og skal ikke bli tvunget til noe, ønsker du ikke å snakke om noe er det bare å riste på hodet eller uttrykke det gjennom ord.


8) Du kan gå når som helst

Ønsker du å gå midt i en samling så trekker du deg stille tilbake. Eventuelt hvisk til sidemann din hvorfor du må gå så vi slipper å bli bekymret. Men det skal nevnes at det er veldig fint hvis energiene i en sirkel ikke brytes. Så det er veldig fint om du blir hele kvelden.


9) Ved misnøye med samlingsleder

Hvis samlingsleder kommuniserer for mye rundt uvesentlige temaer, oppfører seg truende eller skaper misnøye kan du reise deg og se på samlingsleder. -vent til du får ordet og si saklig og direkte hva som er problemet.


10) Rusfritt

Rus og tunge medisiner sløver det mentale, forstyrrer sjela og påvirker kroppen. Selvutvikling handler om å ta lederskap over ditt eget liv, det behøver en fokusert og tilstedeværende sinn, sjel og kropp. Vis din integritet gjennom å være rusfri ved møter rundt bålet. Har du absolutte behov for å døyve smerter og lidelser gjennom medisin eller rus så vis integritet gjennom å være åpen og redelig om det før møtet, kanskje kan vi sammen hjelpe deg å finne gode måter å takle og helbrede deg selv.

 

11) Den Hellige ild

Det er viktig å ha respekt for ilden (som mange kaller for bålet). På den griller man ikke pølser og man hiver ikke sniper på den. Den behandles som akkurat det den er...hellig. Ildvokteren er ansvarlig for å holde liv i ilden så lenge samlingen varer. Han tenner opp ilden og slukker den.

 

12) Foto -og videoforbud

I utgangspunktet er det foto -og videoforbud (samt bruk av annet opptaksutstyr). Så sant man ikke avtaler noe annet underveis. Samlingsleder bestemmer dette. 


(Tusen takk Audun Bartnes for mange gode og fornuftige innspill til regler)

 

PRIS for å arrangere en samling 

Jeg, Tom Odin Engelbrecht, som startet denne gruppen har hatt en intensjon om at dette skal være et tilnærmende non-profitt prosjekt. Dette fordi at personer med dårlig økonomi også skal kunne delta på slike samlinger. Hvis noen har veldig dårlig råd tenker jeg at de kan ta kontakt med samlingsleder og få dette gratis for en periode. Samt at de muligens kan få sitte på med andre deltakere til/fra samlingen. 

 

Jeg foreslår at hver deltaker betaler (Vippser) kr. 130,- og / eller tar med 5 stk. vedkubber. Kun forslag og vil derfor variere far samling til samling.

 

Foreslår også at samlingsleder tar med 1 sekk med ved slik at man har nok ved.

ALLE TAR MED : Viktig å ta med seg regntøy (?), godt fottøy, varme klær. lue, lommelykt, sitteunderlag, 5 stk vedkubber,  eventuelt alkoholfri drikke & mat...og positiv innstilling. Og gjerne ta med et instrument hvis man ønsker det.


KONTAKTPERSONER 
I alfabetisk rekkefølge etter stedsnavn : 

 

AKERSHUS / OSLO 
v/ Mats Ekrogn
Mail : mats@ekrogn.no 
SMS : 413 49 494

Facebookprofil : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009295043628

Lørdag 11 November 19.00 i nærheten av Maridalsvannet, Oslo. 

BERGEN / HORDALAND (hele fylket)
v/ Tom Odin Engelbrecht
Mail : mannfolksonen@gmail.com

SMS : 900 61 597

Facebookprofil : https://www.facebook.com/tom.engelbrecht/

JuleManneTreff hos Tom Odin  i Bruvik tirsdag 5.desember med mat.

Kom og gå som du vil mellem 16:30 og ca 22:30

Kom gjerne rett i fra jobb og spis deg stappmett. Arrangementet koster som alltid 5 stk. vedkubber eller 130,- over VIPPS. Inkl. suppe, kaffe, gløgg og pepperkaker. Samling uansett vær. Ved dårlig vær samles vi rundt ilden inne.

Pga matinnkjøp / Tillaging av mat : PÅMELDING SENEST SØNDAG 3. DESEMBER

KL. 23:55 / SMS 900 61 597

 

 
MOSS 

v/ Trond B. Johnsen

Mail : trondjohn@gmail.com

SMS : 930 38 510

Facebookprofil : https://www.facebook.com/trond.b.johnsen

Oppstart ildsamling 21.november.

SANDEFJORD 

v/ Trond B. Johnsen

Mail : trondjohn@gmail.com

SMS : 930 38 510

Facebookprofil : https://www.facebook.com/trond.b.johnsen

Neste ildsamling ildsamling 29.desember kl. 16:00.

Kontakt Trond for nærmere beskrivelse.

 


STEINKJER 
v/ Audun Bartnes
Mail : audun.bartnes@gmail.com
SMS : 920 52 342
Facebookprofil : https://www.facebook.com/audun.bartnes
Gruppen "Bålprat i Steinkjer" på facebook : 

https://www.facebook.com/groups/balpratsteinkjer/

"Jeg forslår at vi velger en en dag med oppholdsvær og møtes

ved sjøen kl 19 og sitter rundt bålet til kl 21.

F.eks. i Paradisbukta eller et annet passende sted."
 

TRONDHEIM / TRØNDELAG
v/ Thomas Johansson
Mail : thomasjohanssongdc@yahoo.no
SMS : 954 41 686

Facebook : https://www.facebook.com/thomas.johansson.73997

Samling ved Rotvoll Steinerskole 1.november kl 19.00

ULLENSAKER / JESSHEIM / GARDERMOEN
v/ Leik Åvar Gullichsen

Mail : tattooleik@gmail.com
SMS : 484 35 894

Facebook : https://www.facebook.com/blekk.leik

ØSTFOLD (hele fylket)
v/ Tom Odin Engelbrecht
Mail : mannfolksonen@gmail.com
SMS : 900 61 597

Facebookprofil : https://www.facebook.com/tom.engelbrecht/

Oppstart ildsamling 21.november i Moss. Trond B Johnsen er samlingsleder.

Kontakt ham på telefon 930 38 519 eller mail trondjohn@gmail.com

bottom of page