Hvordan løse opp FAMILIEKARMA - bli kvitt FORFEDRENES FORBANNELSER


Det er ofte at foreldres "mentale sår" sår overføres videre til neste generasjon. Deretter går disse sårene videre fra generasjon til neste generasjon igjen. Dette kalles for familiekarma.

Hvis du ønsker at dette skal ta slutt må du hedre dine forfedre. Hvis du ikke gjør detvil dette pågå i det uendelige. I mange tilfeller vil familiekarma ødelegge for forhold man er i og stikke kjepper i hjulene for en del positivitet man ønsker å oppnå i livet. Det kan gjelde jobb, vennskap, kjærlighetesforhold etc. Hvis du respekterer og hyller dine forfedre, uansett hvilken arv de måtte ha gitt kommende generasjon, kan du gå videre uten dette karmaet - noe som også forfedrene da kan gjøre. På den måten forandrer du dine "forfedres forbannelser". I tillegg hjelper du dine barn og barnebarn til å unngå dette. Da er du ikke lenger sint for hva din mor eller far måtte ha gjort som du opplever som vondt. Hvis f.eks. din far har forlatt deg etteren skilsmisse vil du ikke lenger holde fast ved historien om at du ikke kan stole på en partner i kjærlighetslivet. Karma går videre i slekten. F.eks kan en følelseskald mor fostre opp et datter som blir til en overbeskyttende mor til en datter som da ikke ønsker seg barn i det hele tatt. Hver generasjon forsøker å arbeide seg igjennom slektens traumatiske arv og noen må ta et bevisst valg for å få stoppet familiekarmaet. Vi kan stoppe familie- karmaet ved å skrive om historien. Dvs å skrive om historien for oss selv - på et mentalt plan. Når vi skriver om vår historie dra vi opp våre forfedre fra rennesteinen og holder dem ikke lenger ansvarlig for våre liv men bryter den negative arven som de har påført oss. Vi slipper da historier som " jeg er et håpløst menneske fordi min mor var klin gal" eller f.ek.s "jeg er misslykket akkurat som min far og farfar". Vi er ikke lenger offer for våre forfedres valg eller væremåte. Vi kan istedet takke dem for "gavene" - uansett hvilke "gaver" det måtte være. Hvordan bli kvitt FAMILIKARMA i praksis For mennesker i den såkalte "nye morderne verden" kan dette kanskje høres rart ut men du skal lage til et alter i huset. For urinnvånere høres det ikke dette rart ut i det hele tatt - nettopp fordi de har praktisert dette i mange generasjoner. De fleste antropologer som har studert urinnvånere har sett nok av bevis. Bevis på at de forskjellige urkulturene visste at når man hyller sine forfedre, uansett hvor fæle de må ha vært, finner man medfølelse og aksept - man tilgir handlingene til sine forfedre. Forfedrene blir da løsrevet fra sine karmaer og historier. Vi har lært av Qeros (etterlevninger etter inkafolket som bor høyt opp i Andesfjellene) at om du ikke hedrer dine forfedrene med et alter som du bygger til dem kommer de til å gå amok i ditt hjem. Det beste er å vite hvor de er og hedre dem enn å dytte dem gang på gang ned i rennestenen ved å oppretteholde de gamle historiene om dem som holder oss som ofre for deres handlinger. Å lage et ALTER for våre forfedre Finn en fin liten plass i hjemmet ditt - det kan være hvor som helst. Du føler selv om et alter på det spesifikke stedet vil hedre dine forfedre. På dette alteret kan du f.ek.s legge en duk som bestemor har brodert, et bilde ev forfedre eller noe annet som minner om dem. Det kan også være gjenstander fra noen av dine forfedre. Hvis noen personer av forfedrene har vært vanskelig å forholde seg til så synes mange at det fungerer bedre med å sette frem et barnebilde av dem. Plasser gjerne en vase med friske blomster og tenn gjerne på røkelse. Man kan gjerne gi forfedrene gaver fra naturen - følg gjerne årstidene. Steiner eller grener fra naturen, f.ek.s friske einergrener o.l. Følg hjertet ! Hver gang du bytter på gavene bør du tenke på de gaver som forfedrene ga deg uansett hvor vanskelig det var for deg å oppleve dem som gaver. Husk at historien er hva som faktisk hendte men hvordan du velger å huske den - dvs hvordan historien lever inne i deg. Når du lager et alter for forfedrene dine kan du forandre din slekts- historie på det mytiske nivået - der fortellingene er episke reiser og ikke gamle repeterende følelsesladde historier om misslykkethet. Opparbeid deg gjerne den vanen å stoppe opp ved alteret og reflekter over gavene fra forfedrene. Husk at du nå har valgt å skrive om din historie, og i den omarbeidede historien finnes det ingen "overgripere", tapere og ingen offre. Husk også at alteret er et symbol på det du nå bygger på innsiden av deg selv. Dvs at alteret fungerer som en åndelig "post-it"-lapp som skal påminne deg om å føle takknemlighet for den arven du har mottat og de lærdommer som dine forfedre har gitt deg. Å invitere forfedrene til festmåltid Å dele et måltid er som oftest en fin måte å oppnå samhørighet. Mange gode løsninger er oppnåd under et måltid - mange vennskap har hatt sin grobunn i nettopp det med et godt måltid. Hos oss pleier vi ofte i tillegg å invitere forfedrene inn ved at vi setter på en eller flere ekstra tallerkner og glass - altså inviterer inn forfedrene til våre måltid. Alltid på vintersolverv, julaften, nyttårsaften, jolblotaften (12.januar), ved fullmåner og andre dager der vi feirer og markerer her hjemme. Dette har vært med å bidra til at vi føler en sterk og god tilhørighet til våre forfedre...anbefales på det varmeste !

Q'ero Donna Maria fotografert i Peru.

#Sjamanisme #Forfedre #Alter #Seremoni

Featured Posts