top of page

Bokanmeldelse : "Sky Shamans of Mongolia"


Boken "Sky shamans of Mongolia" (utgitt 2016) skrevet av Kevin Turner

tar for seg sjamanismen som praktiseres i Mongolia i dag. Den er også

full av historikk både når det gjelder sjamanisme og Lamaisme (fra

Tibetansk buddhisme).

Sjamanismen var først ute i Mongolia - lenge før Lamaismen. I en